Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Praesterno prowadzą program seminaryjno-warsztatowy pod nazwą

Profilaktyka i terapia
uzależnień behawioralnych

Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszych działaniach edukacyjnych. Uczestnictwo jest bezpłatne i poświadczone certyfikatem.

Bloki tematyczne

  1. Wiedza na temat uzależnień behawioralnych: charakterystyka, etiologia, mechanizmy. Zostaną omówione następujące formy uzależnień:
    • hazard
    • nowe technologie (komputer/Internet, konsole gier elektronicznych, sieci społecznościowe)
    • kompulsywne kupowanie (zakupoholizm)
    • kompulsywne wykonywanie pracy (pracoholizm)
    • kompulsywne uprawianie ćwiczeń fizycznych
  2. Diagnostyka zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi i stopnia uzależnienia.
  3. Koncepcje profilaktyki uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.
  4. Terapia uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.

Dla kogo?

Program jest skierowany do studentów lat II–V i młodych absolwentów uczelni/wydziałów psychologicznych i pedagogicznych, Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W piętnastej edycji programu weźmie udział 30 uczestników. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.
Informacji udzielają: Magdalena Rowicka oraz Tomasz Kowalewicz (tel. 601 311 454).

Zapisy online

Materiały dla uczestników

Materiały są dostępne na osobnej stronie.

Certyfikat

Uczestnicy, którzy ukończą warsztaty, otrzymają certyfikat sygnowany przez Wydział Psychologii UW i Fundację Praesterno.